Wees niet bang... geld vergaren is moeilijk maar
geld uitgeven is leuk... Geniet er van.

Gemeente Zederik

### Woningsegment De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw ### Doelgroep voor de Starterslening - De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning. - Aanvrager is meerderjarig verblijfsgerechtigd in Nederland. **Voorwaarden** - De verwervingskosten van de woning mogen in totaal niet hoger zijn dan € 245.000,-. - Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop-/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij nieuwbouw wordt hiervoor 6% over de koop-/aanneemsom en eventueel meerwerk gerekend. - Verbeterkosten/Meerwerk is toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening. - Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). - Maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,-. - De lening wordt niet verstrekt indien er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen die strijdig zijn met de Starterslening. - U moet minimaal 3 jaar ingeschreven zijn in het BRP.

Vraag vrijblijvend informatie aan

Andere gemeenten

Bereken hier de mogelijkheden

Rekengegevens
,-
,-
,-
,-
,-
%
Andere rentevaste periodes zijn uiteraard ook mogelijk, neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken
NAW Gegevens
 

Ons privacybeleid